Toezicht

Waarom controle tijdens de bouw? 
Omdat vele bouwfouten juist dan voorkomen, c.q. hersteld kunnen worden.

Tijdens de bouw kunnen er 10 controle's worden uitgevoerd. De meeste controle's worden uitgevoerd in de woningen die het meest gevorderd zijn, dus in het begin van de bouwstroom. Hier kunnen ook de meeste bouwfouten gemaakt worden, welke dan direct met de aannemer worden besproken. Bij de eerstvolgende controle worden deze gebreken weer gecontroleerd, zodat de kwaliteit van uw woning steeds beter wordt.

Verder worden in de ruwbouw-fase alle woningen grondig geïnspecteerd; er wordt gekeken naar de fundering, wapening, riolering, betonvloeren en wanden, de ligging van de wapening. Ook voor het betonstorten is controle van de betondekking zeer belangrijk, om de zogenaamde "betonrot" in de toekomst te voorkomen.
Bij ernstige gebreken worden er foto's gemaakt. Dit wordt dan ook direct met de aannemer besproken en schriftelijk vastgelegd. 
Maandelijks kan er een verslag naar het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren gestuurd, waarin alle gebreken en de voortgang van de bouw vermeld staan.
Als de aannemer ernstige gebreken niet tijdig laat herstellen, zal Bouw- en Woningtoezicht worden ingeschakeld, zodat alle woningen voldoen aan het Bouwbesluit en alle voorgeschreven normbladen en overige bouwvoorschriften, zoals bestek, tekeningen e.d..

Als de woningen wind- en waterdicht zijn, worden deze elk kwartaal geïnspecteerd. Als de woning gereed is, is voor u het belangrijkste moment van de hele bouw aangebroken: de oplevering.

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, dan kunt u het antwoordformulier invullen of telefonisch een afspraak maken: 010-461 1872 of 06-55705366.

Bouwkundig Adviesbureau
A.D. v Ravesteijn
Berglustlaan 7
3054 BA Rotterdam

Tel. 010-461 1872
Mob. 06 55705366

info@bouwkundig-adviesbureau.nl

Sitemap